Annette Coacht

mensen naar een bewuster en energieker leven

C R E A T I N G – E M P O W E R I N G – B A L A N C I N G- A L I G N I N G- T R A N S F O R M I N G – E X P R E S S I N G – H E A L I N G

Annette

Sinds 2013 werk ik als bewustzijnscoach en Reikipractioner in de praktijk van  ‘annettecoacht’.
Daarnaast ben ik zowel als Core-intervisiecoach als Premiumcoach werkzaam aan de Universiteit van Maastricht.

Als klein meisje was ik al geboeid door wat mensen bewoog.  Tot op de dag van vandaag intrigreert mij dat nog steeds. Na mijn middelbare school, ben ik de opleiding logopedie in Utrecht gaan doen.
Jarenlang werkte ik als logopedist op tientallen basischolen in de regio Zuid-Limburg, in een logopedische praktijk en in de kinderrevalidatie.
In 2011 herstelde ik van een zware hartoperatie, schoolde mijzelf om tot bewustzijnscoach en opende in 2013 mijn coachpraktijk: ‘annettecoacht’.

In 2013 voltooide ik de coachopleiding bij Creative Consciousness (ICF ACTP) en volgde workshops, lezingen, cursussen, trainingen en webinars, zoals ondermeer bij Byron Katie in Amsterdam.
Ook heb ik een leergang familieopstellingen gedaan bij Hylkje Folkertsma.

Daarnaast ben ik geschoold in de leer van Reiki (1 en 2) bij Alegria, in Maastricht.
Verder ben ik bij  bij Vera Helleman (emotiecoaching) geweest en bij lifecoach Tony Robbins in Londen.

Ik ben de nakomer uit een gezin met 3 kinderen. Mijn ouders kampten met  oorlogtrauma’s, wat zijn weerslag had op de wijze waarop we opgroeiden.
Dat heeft ertoe geleid dat ik sta waar ik nu sta, en ik mensen nu op verschillende wijzen coach en heel.

Mijn missie is dan ook om mensen te begeleiden in het realiseren van dat waar ze zo naar verlangen;
een leven waarin meer vreugde, rust, energie en ontspanning kan worden ervaren.

Inmiddels heb ik zowel 100-en individuele coachingsessies gegeven, als ook vele groepscoachings aan jongeren, vrouwen en studenten. En dat doe ik nog steeds.

Annette Coacht draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches